GPS koordinate objekta:   LAT: 46.388467  LON: 16.322674
 
Opis lokacije

Godine 1334. u Macincu se nalazi crkva sv. Martina koju drže templari. U 15. stoljeću (1475. g.) sagrađena je gotička kapela (od te kapele sačuvane su konzole s datacijom), koja je kasnije pregrađena u veću pseudogotičku crkvu. Današnja župna crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije u Macincu građena je od 1878. do 1881. godine i predstavlja vrijedan kulturni spomenik.

U tijeku je restauracija vrijednih vitraja, a u obnovljeni su glavna i južna vrata crkve, dio drvenog stepeništa, kameni pragovi ulaznih vrata te krovište i fasada župne crkve.

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije
 • Adresa
 • Dr. Ivana Novaka  1, Macinec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 858 477   
 • Web
 • www.nedelisce.hr
 • E-mail
 • zupa-macinec@biskupija-varazdinska.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije