GPS koordinate objekta:   LAT: 46.355844  LON: 16.820428
 
Opis lokacije

Crkva je, prema riječima vizitatora, bila "magnifica", "architectura excellenti", "verbo basilica potius quam parochialis". Nastojanjem pokojnog župnika iz Donjeg Vidovca J. Hunjadija, a posebice troškom samih žitelja Kotoribe, podignuta je ta veličanstvena crkva: pokrivena je crijepom, a u svetištu popločena rezanim kamenom.

 

 

 

 

Crkva Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Crkva Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije i Svetog Križa
 • Adresa
 • Alojzija Stepinca  2, Kotoriba
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 682 174   
 • Web
 • www.kotoriba.hr
 • E-mail
 • zupa-kotoriba@biskupija-varazdinska.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije