GPS koordinate objekta:   LAT: 46.445701  LON: 16.582258
 
Opis lokacije

U Dekanovcu je prvotno postojala stara drvena kapelica, a današnja crkva nastaje 1768.g. Izgrađena je na blagom uzvišenju u središtu naselja, kao jednobrodna građevina s pročelnim zvonikom. Drugi veliki građevinski zahvat dogodio se tijekom druge polovice 19. st., kada je dio lađe probijen, te crkva dobiva obostrano niske bočne lađe, čime postaje trobrodna.Unutrašnjost crkve, unatoč ovim dogradnjama, odaje kasnobarokni karakter. Unutar crkvenog dvorišta stoji kameno raspelo na prizmatičnom postamentu, podignuto oko 1877. g.

Crkva Svih Svetih
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Crkva Svih Svetih
 • Adresa
 • Florijana Andrašeca  43, Dekanovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 849 026   
 • Fax
 • +385 40 849 026
 • E-mail
 • zupa-dekanovec@biskupija-varazdinska.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije