GPS koordinate objekta:   LAT: 46.3892  LON: 16.43218
 
Opis lokacije

Stari grad Zrinskih je utvrda u centru grada Čakovca, sjedišta Međimurske županije, Republika Hrvatska. Prvi puta se spominje kao utvrda u 13. vijeku. Njen osnivač je grof Dimitrije Čak, po kojem je i grad Čakovec dobio ime.

Vlasnici utvrde, istovremeno gospodari Čakovca i međimurskog vlastelinstva, često su se mijenjali, a ona se tokom vijekova u više navrata nadograđivala, osobito u periodu vladavine plemićkih porodica Zrinski i Althan. Osim njih, utvrdom su gospodarili članovi aristokratskih porodica Lacković, Kanižaj, grofova Celjskih, Ernušt, Čikulin, i na kraju Feštetić.

Čakovečki se Stari grad sastoji od spoljnih odbrambenih zidina, bastiona, tlocrtno u obliku peterougla, koje su u današnjoj formi sagrađene pretežno u 16. i 17. vijeku. Unutrašnja četverougaona palača podignuta je vjerovatno u periodu porodice Ernušt (15. vijek), pregrađena za vrijeme Zrinskih (16. i 17. v.), a današnji oblik dobila u doba češko-austrijske porodice Althan oko 1743. godine, koja je staru renesansnu palaču pretvorila u monumentalni barokni dvorac. Taj je unutrašnji objekt kompleksa čakovečke utvrde projektovao bečki dvorski arhitekt Anton Erhard Martinelli. Oko utvrde nalazi se prostrani park, koji nosi ime Perivoj Zrinskih.

Stari grad u Čakovcu danas je simbol identiteta i tradicije Međimurske županije. U njemu se nalazi Muzej Međimurja, sa nekoliko odsjeka (arheološki, etnografski, kulturno-historijski, historijski, te likovna galerija) u kojima je sadržano ukupno oko 19.000 eksponata.

Stari grad Zrinskih
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Zgrade
Info
 • Puni naziv: Stari grad Zrinskih
 • Adresa
 • Trg Republike 5, Čakovec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 313 499   
 • Web
 • www.mmc.hr
 • E-mail
 • mmc@mmc.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije
  Parkirna mjesta
  50 50   |    3 3

  Dodatni sadržaji

  U sklopu Starog grada se nalazi Muzej Međimurja, suvenirnica Međimursko blago i Galerija  Posebna ponuda

  U sklopu Starog grada se nalazi Muzej Međimurja, suvenirnica Međimursko blago i Galerija