GPS koordinate objekta:   LAT: 46.43892  LON: 16.34118
 
Opis lokacije

Osim tradicionalnih vina ovog kraja, proizvodi i miješano kućno vino.

Petković, vinska kuća
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: Petković, vinska kuća
 • Adresa
 • Dragoslavec breg 37a, Macinec
 • Kontakt
 • Telefon
 •    +385 40 899 234
 • Mobitel
 • +385 99 804 6601
 • Web
 • www.facebook.com/vinskakucapetkovic/?_rdc=1&_rdr
  Radno vrijeme
  Otvoreno uz najavu

  Dodatne informacije
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta (min ljudi)

  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu