GPS koordinate objekta:   LAT: 46.483006  LON: 16.306232
 
Vinogradarstvo i podrumarstvo Lebar
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: Vinogradarstvo i podrumarstvo Lebar
 • Adresa
 • Železna Gora 1, Železna Gora
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 851 043   
  Radno vrijeme
  Otvoreno uz najavu

  Dodatne informacije
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta (min ljudi)

  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu