Pizzeria Krug
Gastro | |
Vrsta kuhinje
autohtona riba
internacionalna     hrvatska    
vegetarijanska ostalo
Dostava hrane
Info
  • Puni naziv: Pizzeria Krug
  • Adresa
  • Jelačićev trg  1, Selnica
  • Kontakt
  • Telefon
  • +385 40 861 776   

    Dodatne informacije