Restoran Bijela ruža
Gastro | Restoran |
Vrsta kuhinje
autohtona riba
internacionalna     hrvatska    
vegetarijanska ostalo
Dostava hrane
Info
  • Puni naziv: Restoran Bijela ruža
  • Adresa
  • Zrinskih  9, Štefanec
  • Kontakt
  • Telefon
  • +385 40 337 100   

    Dodatne informacije