Restoran Na bregu
Gastro | Restoran |
Vrsta kuhinje
autohtona riba
internacionalna     hrvatska    
vegetarijanska ostalo
Dostava hrane
Info
 • Puni naziv: Restoran Na bregu
 • Adresa
 • Železna Gora 131, Železna Gora
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 851 233   
 • E-mail
 • vinarija.ramic@gmail.com

  Dodatne informacije
  Broj sjedećih mjesta
  u objektu: 40 | na terasi: 60