GPS koordinate objekta:   LAT: 46.468783  LON: 16.270752
 
Vinogradarstvo i podrumarstvo Vuković Josip
Vino | Vinotočje/Kušaonica/Vinska kuća |
Info
 • Puni naziv: Vinogradarstvo i podrumarstvo Vuković Josip
 • Adresa
 • Sveti Urban 240, Sveti Urban
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 830 311   
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije
  Mogućnost posjete
  individualno
  grupna posjeta

  Ponuda
  prodaja vina
  degustacija vina
  ponuda hrane
  ponuda hrane uz najavu