GPS koordinate objekta:   LAT: 46.343847  LON: 16.648664
 
Opis lokacije

Crkva sv. Lovre nalazi se u središtu današnjeg naselja Cirkovljan. Ovo je prvotno bila gotička građevina koja je pregrađivana tijekom vremena. Pravilne je orijentacije i ima jednobrodnu lađu, svetište koje završava poligonalno, zvonik na zapadnom pročelju i sakristiju na S strani. Najstariji dio je samo svetište, koje na vanjštini ima ostatke kontrafora koji su završavali skulpturama s prikazima ljudskih glava i danas zazidane gotičke prozore. Crkvene je svodove u 19. st. oslikao slikar Klumpar, a inventar potječe s početka 19. st.

Crkva sv. Lovre
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Cirkovljan, Crkva sv. Lovre
  • Adresa
  • Cirkovljan  bb, Cirkovljan
  • Kontakt
  • Web
  • www.zupa-sv-jakoba-prelog.hr
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije