GPS koordinate objekta:   LAT: 46.376307  LON: 16.439452
 
Opis lokacije

Pil Sv. Trojstva nastao je 1794.godine prema godini uklesanoj na stupu, uz to sa strana nalaze se uklesana imena donatora Mathiasa Topse i Andras Gohanecza. NŽeljezna stožasta kapa nadvisuje grupu ranobarkonih skulptura Boga Oca i Isusa iznad kojih lebdi Sv. Duh u obliku golubice. Idealizirana lica dvaju aktera prikazana su identično, uz male izmjene u oblikovanju brade i kose.

Kameni pil Sv. Trojstva
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Čakovec, Kameni pil Sv. Trojstva
  • Adresa
  • Putjane  16, Čakovec
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije