GPS koordinate objekta:   LAT: 46.380570  LON: 16.448035
 
Opis lokacije

Kameni pil sv. Mihovila Arkanđela smješten je na zelenom otoku u Preloškoj ulici u Čakovcu. Na kvadratičnoj bazi, zaobljenih stranica, diže se gotovo kvadratični kameni postament na kojeg je postavljeni vitki oktogonalni stup s jednostavnim, geometrijski riješenim, impostom. Na vrhu se nalazi kvalitetno izrađena, barokna, kamena skulptura sv. Mihovila Arkanđela koji nogama gazi četveronožnu krilatu zvijer sa ovnovskim rogovima

Pil sv. Mihovila Arkanđela
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Čakovec, Pil sv. Mihovila Arkanđela
  • Adresa
  • Preloška ulica , Čakovec
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije