GPS koordinate objekta:   LAT: 46.331817  LON: 16.745245
 
Opis lokacije

Crkva je na mjestu starije izgrađena 1789. Unutrašnjost je podijeljena trima travejima iznad kojih su baldahinski svodovi. Bogato je ukrašena profilacijama na istaknutim pilastrima i polukapitelima sa štuko-ukrasima. Iz razdoblja kasnog baroka potječe šest oltara i propovjedaonica. Kurija župnoga dvora, pravokutnog tlocrta, izgrađena je sredinom 19. st. Pil Bogorodice, smješten uz crkvu, spominje se od 1822. Na stupu se nalazi skulptura Marije koja drži Malog Isusa.

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, kurija župnog dvora i pil Bogorodice
 • Adresa
 • Andrije Habuša  30, Sveta Marija
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 660 066   
 • E-mail
 • zupa-svetamarija@biskupija-varazdinska.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije