GPS koordinate objekta:   LAT: 46.375729  LON: 16.607627
 
Opis lokacije

Crkva i kurija čine spomeničku okosnicu centra mjesta Sv.Juraj u Trnju i njegov su najvrijedniji prostor. Sred.18. st.izgrađena je jednobrodna crkva sa svetištem i masivnim tornjem, kojoj je krajem istog stoljeća prigrađena sjeverna lađa i sakristija.Tijekom 18.i 19. st. u više je navrata bila umjetnički oslikana njena unutrašnjost. Svoje arhitektonsko oblikovanje koje je dobila tijekom 18. st. ostalo je očuvano do danas.

Crkva Sv. Jurja Mučenika
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Crkva Sv. Jurja Mučenika i građevina župnog dvora
 • Adresa
 • Sveti Juraj u Trnju  14, Sveti Juraj u Trnju
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 628 011   
 • Fax
 • +385 40 628 080
 • Web
 • www.zupa-sveti-juraj.hr
 • E-mail
 • darko.kelemenic@ck.htnet.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije