GPS koordinate objekta:   LAT: 46.338840  LON: 16.540958
 
Opis lokacije

Kapela sv. Križa nalazi se nešto sjevernije od samog naselja Sveti Križ, a kako nije okružena nikakvim objektima predstavlja vertikalnu okosnicu koja dominira okolnim prostorom. Izgrađena je sredinom 18. st. kao jednobrodna građevina s trolisnim svetištem, koje je nadsvođeno kupolom. Uz sjeverno je pročelje visoki, masivni zvonik. Crkva je opremljena inventarom iz 18. i 19. stoljeća.

Crkva sv. Križa
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Crkva sv. Križa
  • Adresa
  • Sveti Križ bb , Sveti Križ
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije