GPS koordinate objekta:   LAT: 46.315265  LON: 16.811539
 
Opis lokacije

Ova historicistička građevina, izgrađena je u samom centru naselja, a dao ju je izgraditi L. Zalan, pripadnik bogate obitelji To je uglovna visoka prizemnica, s podrumom, L tlocrta, s vrlo kratkim bočnim krilom na istočnoj strani dok je sjeverni ugao građevine oblikovan (odsječen) tako da prati ulični zavoj. Pročelja okrenuta prema ulici su reprezentativno oblikovana i raščlanjena bogatim profilacijama izvedenim u žbuci. 

Kuća Zalan
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Zgrade
Info
  • Puni naziv: Donja Dubrava, Kuća
  • Adresa
  • Trg Republike  9, Donja Dubrava
  • Kontakt
  • Web
  • www.donjadubrava.hr
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije