GPS koordinate objekta:   LAT: 46.367364  LON: 16.649308
 
Opis lokacije

Današnja crkva sv. Magdalene podignuta je sredinom 18.st. na mjestu stare drvene kapele. Prvotno jednobrodna građevina, 1850.g. proširena je u dvobrodnu. Pravilno je orijentirana, s polukružnim svetištem i naknadno prigrađenim zvonikom. U kapeli je očuvan kasnobarokni inventar. Pil Sv. Trojstva spominje se od 1793.g., a sklupturalna kompozicija Sv. Trojstva na oblacima nalazi se na vitkom stupu.

Crkva sv. Magdalene i pil sv. Trojstva
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Donji Kraljevec, Crkva sv. Magdalene i pil sv. Trojstva
 • Adresa
 • Donji Kraljevec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 643 007   
 • Fax
 • zupni.ured.draskovec@ck.t-com.hr
 • Web
 • www.zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije