GPS koordinate objekta:   LAT: 46.500600  LON: 16.284119
 
Opis lokacije

Pil sv. Florijana je smješten u zapadnom dijelu Štrigove, a u izvorima se spominje od 1822. god., iako je prema godini pronađenoj na stupu (1810.g.) zasigurno stariji. Danas je ova javna plastika prezentirana jednostavnom, recentnom formom. Figura Sv.Florijana je frontalno postavljena, u svojoj obradi više nije na tragu kasnobaroknog izričaja nego novog klasicističkog strujanja. 

Pil sv. Florijana
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
  • Puni naziv: Pil sv. Florijana
  • Adresa
  • Štrigova bb, Štrigova
  • Kontakt
    Radno vrijeme

    Dodatne informacije