GPS koordinate objekta:   LAT: 46.371036  LON: 16.528029
 
Opis lokacije

Današnja župna crkva Porođenja Marijinog u Maloj Subotici trobrodna je građevina s polukružnim svetištem i zvonikom uz zapadno pročelje. Građena je u 17. st. na mjestu starije, a u 19.st. se pregrađuje tako da su joj zidovi povišeni i izgrađeno je novo pjevalište. Crkveni prostor je presvođen baroknim svodom, srednji brod i svetište ukrašeni su pilastrima i polustupovima. U 20. st. crkva je dograđena i proširena u trobrodnu.

Crkva Porođenja Marijinog i kurija župnog dvora
Kultura i povijest | Arhitektonska baština | Sakralni objekti
Info
 • Puni naziv: Mala Subotica, Crkva Porođenja Marijinog i kurija župnog dvora
 • Adresa
 • Ulica A. Stepinca  63, Mala Subotica
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 631 713   
 • E-mail
 • zupa-malasubotica@biskupija-varazdinska.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije