GPS koordinate objekta:   LAT: 46.500342  LON: 16.288986
 
Opis lokacije

Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Međimurju kao cjelina za koju je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 16. rujna 2011. utvrđeno da ima svojstvo kulturnog dobra – sveukupno 270 arhivskih fondova i zbirki: - u ukupnoj količini od 2.411,4 dužnih metara i 150 pečatnjaka, - nastala u razdoblju od 1721. do 2002. godine, - čuva se u spremišnim prostorima u Štrigovi.

Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Međimurju
Kultura i povijest | Ustanove | Zbirka
Info
 • Puni naziv: Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Međimurju
 • OIB: 13768042762
 • Adresa
 • Štrigova 102, Štrigova
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 312 600   
 • Web
 • www.dram.hr
 • E-mail
 • dram@dram.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije