GPS koordinate objekta:   LAT: 46.379149  LON: 16.627121
 
Opis lokacije

"Međimurski muzej- Etnografska zbirka dr. Juraj Kolarić- Od zipke do groba" sastoji se od zgrada i nekoliko gospodarskih objekata koji čine jednu cjelinu na imanju od 2415 m2 koje nosi naziv "Bohnecov grunt" budući da je nekad on bio vlasništvo doseljenika iz Bohemije (Češke). Postavljanje zbirke započelo je 2004. godine.

Etnografska zbirka se nalazi na parceli koja je podijeljena na dva dijela. Prvim dijelom dominira kip sv. Jurja viteza mučenika, "Bohnecova hiža", "Hižec" i "Stara hiža", a na drugom ili Gospodarskom dvorištu dominiraju prateći poljodjelski ili ratarski objekti s kipom krave "Šeke i telčeka Bebeka" te "Zdenec s čigom".

Etnografska zbirka dr. Juraj Kolarić
Kultura i povijest | Ustanove | Zbirka
Info
 • Puni naziv: Međimurski muzej- etnografska zbirka dr. Juraj Kolarić
 • Adresa
 • Donji Hrašćan
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 679 322   
 • Mobitel
 • +385 98 951 9663
 • Web
 • www.donjikraljevec.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije