PRAVILA NAGRADNE IGRE „MEĐIMURJE DAJE VIŠE!“
Na temelju odredbi članka 69. Stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 Toplice Sveti Martin d.o.o., Izvorska 3, 40 313 Sveti Martin na Muri, OIB 37324171729, zastupanu po direktoru Igoru Nekiću (u daljnjem tekstu Priređivač i/ili Toplice Sveti Martin donosi u Svetom Martinu na Muri dana 10.06.2020.

PRAVILA NAGRADNE IGRE „MEĐIMURJE DAJE VIŠE“


ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. Toplice Sveti Martin d.o.o, Izvorska 3, 40 313 Sveti Martin na Muri , OIB 37324171729


SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

1. Promocija turističke ponude Međimurja


TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

1. od 1.7. do 15.9.2020., na području Međimurske županije


FOND NAGRADA NAGRADNE IGRE

1. nagrada: 1x Tjedan dana odmora u Međimurju za 2 osobe

 • 6 noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi (2 noći Terme Sv. Martin, 2 noći pansion Mamica Pušćine, 2 noći pansion golf D. Vidovec
 • 7 dana korištenja e-bike,
 • ulaznice za: etno zbirku Mlin na Muri, muzej Croatia Insulana Prelog, muzej Međimurja Čakovec, rodnu kuću i Centar za posjetitelje R. Steiner D. Kraljevec, crkva sv. Jeronima Štrigova, zbirku Štrekari Dunjkovec,
 • degustacija vina u izletištu Hažić, Jurovačk
 • 7 cjelodnevnih ulaznica za kupanje na bazenima LifeClass Termi Sv. Martin
Ukupna vrijednost nagrade iznosi: 3.612,00 kn


2. nagrada: 2 x Vikend odmor u Međimurju za 2 osobe

 • 2 noćenja doručkom u apartmanu Makovec,
 • 3 ulaznice za bazene LifeClass Terma Sveti Martin
 • ulaznice za: etno zbirku Mlin na Muri, degustacija vina u restoranu Terbotz
Ukupna vrijednost nagrade iznosi: 1.680,00 kn


3. nagrada: 2 x Jednodnevni izlet Međimurjem za 2 osobe

 • ulaznica za zbirku Old timer Šardi, Selnica
 • ulaznice za jednodnevno kupanje Toplice Sv. Martin
 • ručak u restoranu Međimurski dvori Lopatinec
Ukupna vrijednost nagrade iznosi: 660,00 kn


4. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 5.952,00 kn

5. Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.


UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

1. Gost/ turisti tj. učesnik nagradne igre ima pravo na dobivanje nagradnog kupona nakon realizirane jednokratne potrošnje u visini od 250,00 kuna kod nekog od partnera kampanje „Međimurje daje više“ (popis objavljen na www.visitmedimurje.com/medimurje-daje-vise).Gost/turist tj. učesnik nagradne igre obvezan je na poleđinu kupona upisati tražene podatke: ime i prezime, kontakt telefon, kontakt e-mail.


POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE TE IZVLAČENJA NAGRADA

1. Turistička zajednice Međimurske županije prikuplja popunjene kupone od svih partnera kampanje „Međimurje daje više“ kod kojih su gosti/turisti tj. učesnici nagradne igre realizirali nagradne kupone. U nagradno izvlačenje ulaze kuponi koji su popunjeni s traženim podacima. Svi prikupljeni kuponi stavljaju se u „bubanj“ za izvlačenje iz kojeg će nagrade izvući rukom „naslijepo“ tijekom javnog izvlačenja u Toplicama Sveti Martin uz direktni radio prijenos i prisustvo javnih medija.
2. Izvlačenje dobitnika održati će se do kraja mjeseca rujna.
3. Izvlačenje dobitnika održati će se uz prisustvo tročlane komisije, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.
4. Redoslijed izvlačenja dobitnika bit će od nagrada veće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu.
5. Rezultati će biti objavljeni na www.visitmedimurje.com u roku od 5 radnih dana od izvlačenja.


ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

30 dana od dana objave rezultata. Rok za iskorištenje vouchera do 30.12.2020.


PREUZIMANJE NAGRADE

1. Obavijest o dobitku i nagradni vaučeri biti će dobitnicima poslani putem e-maila, a dodatno će ih se obavijestiti putem telefonskog poziva.
2. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.


PREKID, OTKAZ ILI STAVLJANJA U STANJE MIROVANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći ili ukoliko se do 15.9.2020. prikupi manje od 1.000 realiziranih kupona.


NAČIN IZVLAČENJA NAGRADA AKO SE U NAGRADNU IGRU UKLJUČI MANJE SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA KOJE SU PREDVIĐENE NAGRADNIM FONDOM

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)


NADLEŽNOST OPĆINSKOG SUDA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU PRIREĐIVAČA I SUDIONIKA NAGRADNE IGRE

Općinski sud u Čakovcu.


PRAVILA PRIVATNOSTI

1. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
2. Svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom, brojem telefona, emailom. Ime i prezime i adresa moraju biti isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika.
3. Ako ste izabrani kao dobitnik ove nagradne igre, Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka ima legitimni interes da Vaše ime i prezime objavi na internetskim stranicama kampanje „Međimurje daje više“u svrhu obavještavanja ostalih sudionika promotivnog natječaja o izabranom dobitniku.


Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/20-01/241
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
17. lipnja 2020.ZAPISNIK O IZVLAČENJU DOBITNIKA NAGRADNE IGRE „MEĐIMURJE DAJE VIŠE“


Temeljem odredbi čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i čl. 1. I čl. 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), a u skladu s Pravilima nagradne igre i temeljem suglasnosti Ministarstva financija KLASA: UP/I-460-02/20-01/241, URBROJ: 513-07-21-01-20-2 od 17. lipnja 2020. Toplice Sveti Martin d.o.o., Izvorska 3, 40 313 Sveti Martin na Muri, OIB: 37324171729, dana 25. rujna 2020. U 11.30 sati u LifeClass Termama Sveti Martin, Izvorska 3, Sveti Martin na Muri u sastavu tročlane komisije koje sačinjavaju Igor Nekić, Rudi Grula i Petra Murković, izvršeno je izvlačenje nagrada nagradne igre MEĐIMURJE DAJE VIŠE. Izvlačenje je obavljeno sukladno pravilima koja su objavljena na web stranici http://visitmedimurje.com/medimurje-daje-vise/.

Izvlačenje nagrada vršilo se slučajnim odabirom izvlačenjem nagradnog kupona iz jedinstvene kutije.

LISTA DOBITNIKA:
1. Nagrada : 1x Tjedan dana odmora u Međimurju za 2 osobe

 • VEDRAN JURAČ (ukupna vrijednost 3.612,00 kn)
2. Nagrada: 2x Vikend odmor u Međimurju za 2 osobe
 • ROMANA SEKULIĆ ŠPREM (vrijednost 840,00 kn)
 • HELENA STRSOGLAVEC (vrijednost 840,00)
 • Ukupna vrijednost: 1.680,00 kn
3. Nagrada: 2x Jednodnevni izlet Međimurje za 2 osobe
 • JOŽE ZEP (vrijednost 330,00 kn)
 • GORAN JOZIĆ (vrijednost 330,00 kn)
 • Ukupna vrijednost: 660,00 kn


ČLANOVI KOMISIJE:

 • 1. Igor Nekić
 • 2. Rudi Grula
 • 3. Petra Murković

Dobitnici su obaviješteni putem emaila.

29. rujna 2020.


Međimurje je butiq turistička destinacija s malim brojem gostiju za koje gostoljubivi domaćini imaju više vremena,
a svojim vjernim gostima daje 50 i više besplatnih doživljaja!

TU SMO ZA VAS, OBRATITE NAM SE