Meteo
  • Čakovec
  • Prelog
  • Mursko Središće
OBJAVE
27.5.2015.
Standard kvalitete Cyclist Welcome

S ciljem pozicioniranja Međimurske županije kao cikloturističke destinacije visoke kvalitete usluge, a temeljem uvida u primjere dobre prakse razvijenih europskih cikloturističkih destinacija  (Njemačka, Austrija, Švicarska, V. Britanija, Nizozemska, Danska…) razvijeni su i u primjeni standardi kvalitete: Cyclist Welcome Quality (CWQ) koji se odnose na tri osnovne skupine ponuditelja turističkih usluga:

a. Objekti koji nude ugostiteljske usluge smještaja (i prehrane)
b. Objekti koji nude ugostiteljske usluge posluživanja hrane i pića
c. Turističko informativni centri


Radi postizanja sinergijskih kvantitativnih i kvalitativnih promotivnih i u konačnici ekonomskih učinaka TZMŽ će sve sudionike koji prihvate CWQ standarde uključiti u integralni sustav pod nazivom Cyclist Welcome Mreža.

Smještajni objekti su temeljni objekti za kvalitetu ukupne cikloturističke ponude neke destinacije te su stoga njihove usluge stupnjevane/razvrstane u pet kvalitativnih razreda

 
 


OSTALE VIJESTI

© 2013. Sva prava pridržana.