GPS coordinates of the object:   LAT: 46.330099  LON: 16.738186
 
26 TRADICIONALNO MEĐUNARODNO NATJECANJE SA ZAPREŽNIM ŠPRICAMA
Events | Cultural |
Info
 • Full name: DVD Sveta Marija
 • Address
 • Trg bana Jelačića 1, Sveta Marija
 • Contact
 • Cellphone
 • +385 98 861 942
 • Web
 • www.dvdsvetamarija.com
 • E-mail
 • dvd.svetamarija@gmail.com
  Date of maintenance: 12.08.2022.
  Month of maintenance: august

  Additional information