GPS koordinate objekta:   LAT: 46.427357  LON: 16.390893
 
Opis lokacije

Na području Općine Sveti Juraj na Bregu 13 hektara površine zauzima Spomenik prirode Bedekovićeve grabe.

Tu je stanište životinjskih i biljnih vrsta od kojih su dvije vrste danjih leptira ugrožene - veliki livadni plavac (Maculinea teleius Brgstr.) i zagasiti livadni plavac (Maculinea nausithous Brgstr.). Ove su dvije vrste i na popisu ugroženih životinja svijeta, na Europskoj crvenoj listi ugroženih danjih leptira te na Crvenom popisu danjih leptira Hrvatske. Rizik njihova izumiranja u prirodi je izuzetno visok.

Bedekovićeve grabe
Priroda | Prirodna baština | Spomenici prirode
Info
 • Puni naziv: Spomenik prirode Bedekovićeve grabe
 • Adresa
 • Lopatinec bb, Lopatinec
 • Kontakt
 • Telefon
 • +385 40 855 305   
 • Mobitel
 • +385 99 205 6112
 • Web
 • www.svetijurajnabregu.hr
 • E-mail
 • nacelnik@svetijurajnabregu.hr
  Radno vrijeme

  Dodatne informacije