Meteo
  • Čakovec
  • Prelog
  • Mursko Središće
OBJAVE
4.1.2018.
Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu

Sa Novom godinom, odnosno 01.01.2018. ,  stupio je na snagu Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu.

 

Zakon možete pogledati na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html .

OSTALE VIJESTI

© 2013. Sva prava pridržana.