Meteo
  • Čakovec
  • Prelog
  • Mursko Središće
OBJAVE
8.1.2018.
Hrvatska turistička zajednica objavila Javne pozive za dodjelu potpora u 2018.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini.

Više informacija i detalja o programima : 

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkkog sektora

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/program-dodjele-de-minimis-potpora-za-razvoj-turistickog-sektora-u-2018-godini

Potpore projektima tursittičkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

Potpore programima DMK

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-programima-dmk

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjimaOSTALE VIJESTI

© 2013. Sva prava pridržana.