PreviousNext

I ove godine, 11. put zaredom, održat će se Međunarodni voćarski sajam u Donjem Kraljevcu. Općina Donji Kraljevec, u suradnji s Centrom dr. Rudolf ...

Tradicionalna manifestacija Martinje u Nedelišću će okupiti vinogradare i vin...

Sv. Martin je povijesno gledajući rođen u današnjem Szombathelyu (Mađarska) 316. il...

Vinske kuće na Međimurskoj vinskoj cesti svakoga tko u njih uđe osvoje već u prvom dojmu.

Veleučilište VERN planira organizirati posebni dio seminara za turističke vodiče za Međimursku županiju u razdoblju 28...

Jesen u Kraljevu vrtu: Održava se 14.listopada, a sastoji se od kulturnog programa i prodajne izložbe zdrave hrane i jesenskih plodova. Na manifest...

17. listopada 2016. u ponedjeljak, s početkom u 10:00 sati, održat će se 19. susret profesionalnih kazališta za djecu i mla...

Međimurski turizam iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast, a k tome valja pridodati brojna nacionalna i međunarodna priznanja i nagrade. Tako...

Iako nam se čini daleko, zapravo advent nam je već pred vratima!