Zatvori

Turistička zajednica
Međimurske županije
Ulica bana Josipa Jelačića 22 E
40000 Čakovec, Hrvatska, EU

Telefon stručna služba: +385 40 830 084
Telefon info desk: +385 40 310 071
Email: [email protected]

Nagrade i priznanja

Projekti

Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica Međimurske županije nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu na adresi: visitmedimurje.com

Stupanj usklađenosti
Mrežna stranica visitmedimurje.com djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
- Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
- Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
- Pojedine slike na stranici sastoje se od isključivo tekstualnog sadržaja.
- Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
- Na stranici se nalaze unutarnje i vanjske poveznice koje vode na nepostojeći sadržaj.
- Mrežno mjesto nije prilagođeno za prikaz i korištenje na pokretnim uređajima.
- Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
- Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (obrasci, podnožje stranice, kartice na naslovnici).
- Većina ikona na stranici nije zadovoljavajuće veličine.
- Navigacija prikazuje padajući izbornik na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na element.
- Poveznice u obliku gumba nisu zadovoljavajuće veličine.
- Poveznica za izmjenu jezika na vrhu stranice nije zadovoljavajuće veličine.
- Poveznica za izmjenu jezika na vrhu stranice izgledom sugerira da se radi o gumbu, a zapravo se radi o tekstualnoj poveznici unutar stiliziranog elementa.
- Inicijalna veličina fonta u tekstu na stranici je premala.
- Inicijalna veličina fonta u obrascima i potvrdnim okvirima (checkbox) je premala.
Informatička tvrtka Multimedia – internet usluge (m2m) radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Podizanje razine pristupačnosti
Turistička zajednica Međimurske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svoje mrežne stranice i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežnu stranicu. Unatoč naporima da stranica i sadržaje na mrežnoj lokaciji visitmedimurje.com učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije visitmedimurje.com implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turistička zajednica Međimurske županije i ugovorene informatičke tvrtke Multimedia – internet usluge (m2m) zadužene za ažuriranje i prilagodbu sadržaja.
Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. godine. Turistička zajednica Međimurske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Međimurske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Podnošenje zahtjeva
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Međimurske županije.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Turističke zajednice Međimurske županije korisnici mogu uputiti:
telefonom na broj: +385 40 310 071
e-mailom na adresu: [email protected]
poštom na adresu: Turistička zajednica Međimurske županije, Ulica bana Josipa Jelačića 22 E, 40 000 Čakovec

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: [email protected]
www.pristupinfo.hr