Zatvori

Turistička zajednica
Međimurske županije
Ulica bana Josipa Jelačića 22 E
40000 Čakovec, Hrvatska, EU

Telefon stručna služba: +385 40 830 084
Telefon info desk: +385 40 310 071
Email: [email protected]

Nagrade i priznanja

Projekti

Osjeti duh Međimurja

Od postanka svijeta pa sve do danas, na prostoru između rijeka Mure i Drave živo pulsira Međimurje. Međimurskim selima, dolovima i bregima razliježe se međimurska popevka, piše se, sklada, stvara, oslikava, kinči, igra i pleše.

Prolaskom vremena, za dana i blagdana, nastajale su iznimne baštinske vrednote utisnute u kulturni kod duha, uma i srca Međimurja. Prikupljene sa svih strana, našle su svoj dom u muzeju Riznica Međimurja, Ekomuzeju Međimurje i desetak drugih muzeja, zbirki i kulturnih institucija.

Posjeti ih i upijaj jedinstveni duh Međimurja!

svjetske vrijednosti Međimurske tradicije

UNESCO kulturna baština

Zahvaljujući generacijama žitelja Međimurja koji su pjevajući pjesme kroz svakodnevni život uspjeli sačuvati svoj tradicijski glazbeni izričaj od zaborava, Međimurska popevka uvrštena je na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva.

Osim popevke na UNESCO listi su i umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka te medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske. Sve o međimurskim svjetskim baštinskim vrednotama možeš saznati u postavu Riznica Međimurja u Čakovcu.

“...ti si meni po serdini srca...”

— dio iz Međimurske popevke

Zaštićena kulturna dobra

Blaga i bogatstva

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano je čak petnaest kulturnih dobara koja nalazimo na području Međimurja. To su:

Tradicijski obrti: umijeće vađenja zlata – zlatarenje, tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije, medičarski obrt, tradicijsko lončarstvo i umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka s područja sjeverozapadne Hrvatske.

Želim znati više

Društvene prakse, obrede i svetkovine predstavljaju umijeće izrade tradicijske pokladne maske Pikač u Selnici, umijeće izrade tradicijskog božićnog nakita – kinč, umijeće izrade nakita – božićnog lustera i umijeće izrade tradicijskih božićnih jaslica s područja sjeverozapadne Hrvatske.

Izvedbene umjetnosti: umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskom zagorju, umijeće sviranja na tamburama farkašicama u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i međimurska popevka.

Svakodnevna kulturna dobra: štrigovska i kotoripska skupina govora te svetomarska toponimija. Zajednički nazivnik im je usmena tradicija i izričaj, uključujući jezik kao prenositelja nematerijalne kulturne baštine.

Manje