Zatvori

Turistička zajednica
Međimurske županije
Ulica bana Josipa Jelačića 22 E
40000 Čakovec, Hrvatska, EU

Telefon stručna služba: +385 40 830 084
Telefon info desk: +385 40 310 071
Email: [email protected]

Nagrade i priznanja

Projekti

Međimurje - zelena destinacija

Prirodna i društvena ograničenja života na svojevrsnom gusto naseljenom otoku između dviju rijeka usmjeravala su Međimurce da pažljivo i mudro skrbe za svoj zavičaj. Tijekom stoljeća učinili su ga plodnim i ugodnim mjesto za život za sebe i svoja buduća pokoljenja, a istovremeno očuvali izuzetno bogatstvo bioraznolikosti biljnog i životinjskog svijeta te autentičan životni stil. Na tim temeljima unatrag dvadesetak godina razvijan je turizam.

Međimurje danas s pravom i ponosom nosi epitet hrvatske kolijevke održivog turizma što je potvrđeno nagradom Hrvatske turističke zajednice za najuspješniju destinaciju održivog, pametnog i inovativnog turizma Hrvatske te Green Destinations certifikatom sa srebrnim znakom.

održivost

Naša načela

Ekološka odgovornost

Očuvanje prirodnih resursa temeljna je vrijednost suvremenog društva, a okolišna osjetljivost bitan faktor ukupne atraktivnosti turističkih destinacija. „Zelena orijentacija” Međimurske županije, kako u odnosu prema korištenju i upravljanju prostorom tako i prema energetskoj učinkovitosti, važan je faktor ukupnog razvoja. U tom je smislu ekološka odgovornost jedno od temeljnih načela razvoja Međimurja kao turističke destinacije.

Društveno odgovorno poslovanje

Svjesni društvene odgovornosti svih dionika u turizmu, stalno i uporno potičemo poslovne procese koji će ostvariti pozitivan učinak na širu zajednicu i okoliš, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.

Osjećaj za mjesto

Osjetiti „atmosferu mjesta” jedan od osnovnih motiva putovanja modernog putnika. Očuvanje specifične „slike i duha” Međimurja u samoj je biti života lokalne zajednice i turističke konkurentnosti. Očuvanje autentičnosti u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće temeljno je načelo turističkog razvoja Međimurja.

Partnerstvo

Polazeći od činjenice da je turistički proizvod „sukus” sadržaja i usluga u ingerenciji većeg broja različitih institucija i ponuđača, konkurentnost destinacija nužno podrazumijeva umrežavanje i stalnu komunikaciju dionika, kako kroz horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju, tako i kroz suradnju javnog i privatnog sektora. Partnerski odnos složenog sustava svih dionika jedan je od temeljnih principa na kojima se temelji turistički razvoj Međimurja.

Inovativnost

Orijentacija ka „pametnom” razvoju gospodarstva utemeljenom na znanju i inovacijama, poticanje učenja i kreativnosti u različitim oblicima turističke ponude, pretpostavka je stvaranja konkurentske prednosti te je također temeljno načelo turističkog razvoja Međimurja.

Kultura kvalitete

Izloženost visokoj razini konkurencije na turističkom tržištu nameće kvalitetu i „osjećaj za gosta” kao osnovnu pretpostavku uspješnog poslovanja. Poticanje i osiguranje kvalitete ukupnih turističkih sadržaja i usluga preduvjet je konkurentnosti na turističkom tržištu. Kultura kvalitete princip je poslovanja u Međimurju.

odgovorno je kul

Budi odgovoran gost

Da bi tvoj boravak u Međimurju bio ugodan za tebe i lokalnu zajednicu molimo te da se pridržavaš ovih preporuka:

Na lokalitetima prirodne baštine

 • na lokalitete koji zahtjevaju ulaznice, nije dopušten ulazak bez ulaznica
 • zabranjeno je parkrati van označenih površina za parkiranje
 • zabarnjeno je kampiranje i logorovanje
 • zabranjeno je paljenje vatre
 • zabranjeno je bacanje opušaka i ostalog otpada
 • zabranjeno je oštećivanje opreme koje se nalaze na lokalitetu
 • zabranjeno je onečišćenje zraka, tla i vode
 • potrebno je kretati se određenom rutom, a ne van nje
 • potrebno je poštivati običaje i tradiciju te lokalno stanovništvo

U muzejima, zbirkama i interpretacijskim centrima

 • zabranjeno je dodirivanje eksponata
 • konzumiranje hrane i pića nije dopušteno u izložbenome prostoru
 • muzeja/centra za posjetitelja
 • zabranjeno je pušenje
 • fotografiranje ili snimanje dopušteno je uz odobrenje osoblja
 • zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca u muzej/centar za posjetitelje
 • omogućite drugima nesmetano uživanje u obilasku i razgledavanju

U vjerskim objektima

 • zvuk na mobilnim uređajima mora biti isključen
 • u crkvi se ne smije glasno pričati
 • zabranjeno je pušenje, konzumiranje hrane i pića, bacanje smeća
 • zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca
 • zabranjeno je fotografiranje
 • ulaz u crkvu mora biti tih i ne smije ometati druge u crkvi
 • odjeća treba biti primjerena (pokrivena ramena i noge)

pristupačnost

Dostupnost za sve

Vodeći se načelima humanosti i održivosti trudimo se osigurati ravnopravan pristup destinaciji turistima smanjene pokretljivosti pritom uzimajući u obzir njihovu mobilnost, sluh, vid, kognitivne dimenzije te životnu dob. Turističke aktivnosti, usluge i proizvodi prilagođeni su svim turistima kako bi stvorili jedinstveno iskustvo.

Turističke su lokacije stoga opremljene taktilnim trakama, zvučnim vodičima, mapama i tekstovima na Brailleovom pismu, zvučnim vodičima, prilagođenim veličinama tekstova, izravnanim pragovima, liftovima, podiznim platformama te sanitarnim čvorovima prilagođenim osobama s invaliditetom. Vjerujemo da je neophodno da svaki posjetitelj ima pravo na autentičan i neometan doživljaj raznolikosti ponude te sukladno tome stalno i uporno radimo na unapređenju Međimurja kao dostupne destinacije.

Ponosimo se

Nastojanja i dugogodišnji predan rad Međimurske županije i njezine Turističke zajednice na stvaranju sadržaja održivog turizma prepoznate su na svjetskoj razini zbog čega je Međimurje dobilo Green Destinations oznaku. Međimurje je postala prva regija u Hrvatskoj i četvrta na svijetu koja je pristupila ovom globalno uglednom certifikatu za održivost turizma!

Kvaliteta ponude i održivost razvoja međimurskog turizma prepoznati su u europskoj stručnoj javnosti i uglednim svjetskim institucijama:

EDEN europske destinacije izvrsnosti za:
• Turizam u ruralnim područjima 2007.
• Turizam i lokalna gastronomija 2016.
• Wellness i zdravstveni turizam 2019.

STA Swiss Tourism Award za kvalitetu digitalne promocije održivog turizma 2016.
FDI by Financial Times – Međimurje u TOP 10 malih europskih regija za privlačenje stranih ulaganja

UNESCO rezervat biosfere

UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine – Međimurska popevka

Od brojnih državnih priznanja najznačajnija su priznanja za:
• Najuspešnija destinacija kontinentalnog turizma u Hrvatskoj u 2019.
• Najuspješnija destinacija održivog, pametnog i inovativnog turizma 2022.